notícias musicais

top 13 artistas

 1. zurzir
 2. Züriwest
 3. Zumbis
 4. Zumbi do Mato
 5. Zumbada
 6. Zulma Cantora
 7. Zuino & Toty
 8. Zudizilla
 9. ZRM
 10. Zoroastro
 11. Zorica Brunclik
 12. Zone
 13. Zona Ganjah

top 13 musicas

 1. Cristo Em Mim
 2. Hoje
 3. Quero Lhe Falar
 4. Corri
 5. Não Tem Hora e Nem Lugar
 6. Chegada no céu
 7. Abençoa Nossa Reunião
 8. Curtir
 9. Cumpramos os Requisitos de Deus
 10. Não os Temais!
 11. As Coisas Bonitas de Deus
 12. Declaremos as Boas Novas Eternas
 13. Ainda Existem Cowboys
Confira a Letra Ale Jestem

Anna Maria Jopek

Ale Jestem

Oczy otwieram: staje siê œwiat.
Nade mn¹ niebo, przede mn¹ ? sad.
Jab³ek zielonych zapach i smak...
I wszystko proste tak.
Trzeba ¿yæ naprawdê,
¯eby oszukaæ czas.
Trzeba ¿yæ najpiêkniej, ¿yje siê tylko raz.
Trzeba ¿yæ w zachwycie:
Marzyæ kochaæ i œniæ.
Trzeba czas oszukaæ,
¯eby naprawdê ¿yæ.

Jestem piasku ziarenkiem w klepsydrze,
Zab³¹kan¹ ³ódeczk¹ wœród raf
Kropl¹ deszczu,
Trzcin¹ myœl¹c¹ wœród traw
...ale jestem!

Jestem iskr¹ i wiatru powiewem.
Smug¹ œwiat³a co biegnie do gwiazd,
Jestem chwil¹, która przeœcign¹æ chce czas
...ale jestem!

Ucha nadstawiam: s³ucham jak gra,
Muzyka we mnie, w muzyce -ja!
Nim wielka cisza poch³onie mnie,
Pragnê wyœpiewaæ, wyœpiewaæ, ¿e:

Trzeba ¿yæ naprawdê,
¯eby oszukaæ pêdz¹cy czas.
Piêknie ¿yæ w zachwycie
¯ycie zdarza siê raz.

Jestem piasku ziarenkiem w klepsydrze,
Zab³¹kan¹ ³ódeczk¹ wœród raf
Kropl¹ deszczu,
Trzcin¹ myœl¹c¹ wœród traw
...ale jestem!

¯ycie jest drog¹, ¿ycie jest snem...
A co bêdzie potem? Nie wiem, i wiem...
O nic nie pytaj, dowiesz siê gdy
Skoñczy siê droga, ¿ycie ...i sny.

Jestem piasku ziarenkiem w klepsydrze,
Zab³¹kan¹ ³ódeczk¹ wœród raf
Kropl¹ deszczu,
Trzcin¹ myœl¹c¹ wœród traw
...ale jestem!

Jestem iskr¹ i wiatru powiewem.
Smug¹ œwiat³a co biegnie do gwiazd,
Jestem chwil¹, która przeœcign¹æ chce czas
...ale jestem!

Tracker