notícias musicais

top 13 artistas

 1. Zumbis
 2. Zulma Cantora
 3. Zudizilla
 4. ZRM
 5. Zoroastro
 6. Zorica Brunclik
 7. Zona Verde
 8. Zona Ganjah
 9. Zombies (Disney)
 10. Zola Jesus
 11. Zoe Lilly
 12. Zoé
 13. ZLR

top 13 musicas

 1. Não Tem Hora e Nem Lugar
 2. Curtir
 3. Não os Temais!
 4. Eu Não Quero Amar Você
 5. Doido Pra Te Amar
 6. Nasci pra sonhar e cantar
 7. Bunda Larga
 8. Apelido carinhoso
 9. Alvorecer
 10. Palabras Blancas
 11. Asa de Luz
 12. Canto de Caminho
 13. chocalhos
Confira a Letra Szeptem

Szeptem do mnie mów,
Mów szeptem.
By nikt obcy Twoich s³ów nie s³ysza³.

Jak najciszej proszê mów,
A przedtem spójrz w oczy tak,
Jak tylko ty patrzeæ na mnie umiesz.

Chcê uwierzyæ, ¿e przede mn¹ nikt
Nie uczy³ siê tych s³ów na pamiêæ.
Wiêc mów szeptem, szeptem siê nie k³amie.

A to co mówisz przecie¿ brzmi jak jakaœ baœñ.
Œwiat ca³y dziœ mi zazdroœci, za oknem zaczai³ siê wiatr.
Chcê ukraœæ nam s³owa mi³oœci.

Te s³owa, które starczyæ
Maj¹ nam na wiele, wiele lat.
Dlatego...

Szeptem do mnie mów, mów szeptem.
Jak najciszej mów, bo wci¹¿ siê bojê.
By z³y los s³ów nie pods³ucha³ twoich.

¯eby marzeñ naszych nam nie ukrad³ nikt.
Codziennie ktoœ komuœ mówi,
To samo co mówisz dziœ ty.

Lecz s³owa tak ³atwo pogubiæ.
Wiêc wiele s³ów, a ma³o szczêœæ
Spotyka siê na œwiecie tym. Kochany...

Szeptem do mnie mów, mów szeptem.
By nikt obcy twoich s³ów nie s³ysza³.
I niech zamknie siê nad nami cisza,
W której ju¿ nie bêdzie trzeba wiêcej s³ów.

Tracker