notícias musicais

top 13 artistas

 1. Zuza Zapata
 2. Zumbis do Espaço
 3. Zumbi do Mato
 4. Zulma Cantora
 5. ZRM
 6. Zoroastro
 7. Zoe Lilly
 8. Ziza Fernandes
 9. Ziran Araújo
 10. Zimbra
 11. Zilanda Valentin
 12. Zico e Zeca
 13. Zick e Nonô

top 13 musicas

 1. Não Tem Hora e Nem Lugar
 2. Palabras Blancas
 3. Morena Nativa
 4. Balançar
 5. Era só pra ser
 6. Deixa A Chama
 7. Beleza Rara
 8. Cuestión Olvidada
 9. Ayer Preguntaron Por Ti
 10. Clareando
 11. Boi encantado
 12. Balança de ouro
 13. Batalhão da Estrela
Confira a Letra Z Narodzenia Pana

Anna Maria Jopek

Z Narodzenia Pana

Z Narodzenia Pana

Z narodzenia Pana dzieñ dziœ weso³y,
Wyœpiewuj¹ chwa³ê Bogu ¿ywio³y!
Radoœæ ludzi wszêdy p³ynie,
Anio³ budzi przy dolinie
Pasterzy, co paœli pod borem wo³y!

Wypada wœród nocy ogieñ z ob³oku!
Dumaj¹ pasterze przy tym widoku.
Ka¿dy pyta, co siê dzieje,
Czy nie œwita, czy nie dnieje,
Sk¹d ta ³una bije, tak mi³a oku?

Ale gdy anielskie g³osy s³yszeli,
Zaraz do Betlejem prosto bie¿eli.
Tam witali w ¿³obie Pana,
Poklêkali na kolana
I oddali dary, co z sob¹ wziêli.

I my z pastuszkami dziœ siê radujmy,
Chwa³ê z anio³ami wraz wyœpiewujmy!
Bo ten Jezus, z nieba dany,
WeŸmie nas miêdzy niebiany,
Tylko Go z ca³ego serca mi³ujmy!

Tracker