notícias musicais

top 13 artistas

 1. Zuzuca
 2. zurzir
 3. Zumbis
 4. Zulma Cantora
 5. Zuino & Toty
 6. Zucchero
 7. ZRM
 8. Zoroastro
 9. Zoofilia
 10. Zona Zero
 11. Zona Verde
 12. Zombies (Disney)
 13. Zolita

top 13 musicas

 1. Cristo Em Mim
 2. Hoje
 3. Quero Lhe Falar
 4. Não Tem Hora e Nem Lugar
 5. Chegada no céu
 6. Abençoa Nossa Reunião
 7. Cumpramos os Requisitos de Deus
 8. Não os Temais!
 9. As Coisas Bonitas de Deus
 10. Declaremos as Boas Novas Eternas
 11. Ainda Existem Cowboys
 12. Eu Não Quero Amar Você
 13. Setsujou Hyakka Ryouran
Confira a Letra Z Narodzenia Pana

Anna Maria Jopek

Z Narodzenia Pana

Z Narodzenia Pana

Z narodzenia Pana dzieñ dziœ weso³y,
Wyœpiewuj¹ chwa³ê Bogu ¿ywio³y!
Radoœæ ludzi wszêdy p³ynie,
Anio³ budzi przy dolinie
Pasterzy, co paœli pod borem wo³y!

Wypada wœród nocy ogieñ z ob³oku!
Dumaj¹ pasterze przy tym widoku.
Ka¿dy pyta, co siê dzieje,
Czy nie œwita, czy nie dnieje,
Sk¹d ta ³una bije, tak mi³a oku?

Ale gdy anielskie g³osy s³yszeli,
Zaraz do Betlejem prosto bie¿eli.
Tam witali w ¿³obie Pana,
Poklêkali na kolana
I oddali dary, co z sob¹ wziêli.

I my z pastuszkami dziœ siê radujmy,
Chwa³ê z anio³ami wraz wyœpiewujmy!
Bo ten Jezus, z nieba dany,
WeŸmie nas miêdzy niebiany,
Tylko Go z ca³ego serca mi³ujmy!

Tracker