notícias musicais

top 13 artistas

top 13 musicas

Confira a Letra Biterken Herþey

Feridun Düzaðaç

Biterken Herþey

Gece biterken yýldýzlar giderken
Kelimeler biterken
Söylenmedik sözler bile
Tüm anlamlar biterken sen baþlarsýn
Sigaramda duman
Karanlýðým biterken
Kalbimin kýrýðýnda gizli
Susamýþlýðým biterken
Düþlerim biterken sen baþlarsýn
Ýçimde kapanmayan eski yaralar
Sen yoksan bana uðramaz mý ilkbahar
Kalemimde anlam ve kaðýdým biterken
Neden, neden sen?
Sen kimsin
Yýllardýr þarkýlarýma sýðmayan
Sen kimsin bana saðýr
Çaðýrdýkça kaybolan
Beni oyuncaksýz bir çocuk gibi
Kalbi kýrýk koyan
Gözü yaþlý koyan
Durulmuþken süt liman
Yine yeni baþtan

Tracker