notícias musicais

top 13 artistas

 1. Damares
 2. Vitor Kley
 3. Fabiana Anastácio
 4. Djonga
 5. Xuxa
 6. Valente
 7. Hinos de Cidades
 8. BK'
 9. Anitta
 10. Vocal Livre
 11. Solevante e Soleny
 12. Roberto Carlos
 13. Rick e Renner

top 13 musicas

 1. Tsugaru Heiya
 2. Oitavo anjo
 3. Hino de Itaí - SP
 4. Hino de Fortaleza - CE
 5. Hino de Coruripe - AL
 6. Recordações de Ypacaraí
 7. Eu Sei
 8. Leitura
 9. Faveláfrica
 10. Marcia
 11. Canta Pássaro Preto
 12. Ele É
 13. Onde o Amor Reina

album

Kasia Kowalska

Kasia Kowalska

Letras de Kasia Kowalska

 1. A to co Mam
 2. A Ty Czego Chcesz
 3. Anhedonia
 4. Antidotum
 5. Ave Maria
 6. Baby Blues
 7. Badz Pewny
 8. Bêdê jak
 9. Bezpowrotnie
 10. Black Dog
 11. Ból
 12. Byæ Tak Blisko
 13. B¹dŸ Pewny
 14. Chcê Zatrzymaæ ten Czas
 15. Chcê Znaæ Swój Grzech
 16. Ciesz Siê Tym Dniem
 17. Co Mo¿e Przynieœæ Nowy Dzieñ
 18. Coca Cola
 19. Cofnij Czas
 20. Coœ Optymistycznego
 21. Cry Me a River
 22. Cukierek
 23. Czekaj¹c na...
 24. Czekaj¹c na... Ten Dzieñ
 25. Czekam Bojê Siê
 26. Daj Wierzyæ
 27. Dlaczego Nie
 28. Do Z³udzenia
 29. Dok¹d Mam Biec
 30. Domek Z Kart
 31. Don't Rain on My Parade
 32. Doodlin'
 33. Dziwny jest ten œwiat
 34. Fili¿anka Prawdy
 35. Fortuna
 36. Gemini
 37. Gra Rozkoszy
 38. Heart of Green
 39. I Bêdziesz Znów Kochaæ
 40. I Got Plenty of Nuttin'
 41. I Need You
 42. I Never Loved a Man
 43. Jak Anio³
 44. Jak Dawniej Nie Bêdzie
 45. Jak prze¿yæ to
 46. Jak Rzecz
 47. Jak Slonca Promien
 48. Jeden Szczescia Dzien
 49. Jesteœ Odrobin¹ Szczêœcia
 50. Jeszcze Mamy Czas
 51. Jeœli Blask Twój Zwiód³
 52. Ju¿ Nie Zapomnê
 53. Kiedy Ty jesteœ ze mn¹
 54. Kim Jestem - Jestem Sobie
 55. Korowody Marzeñ
 56. Kto mo¿e to daæ
 57. Love for Sale
 58. Maskarada
 59. Masochizm Serc
 60. Milosc, Trzezwosc I Pokora
 61. Mniejsze z³o
 62. Modlitwa
 63. Modlitwa III - Pozwól mi
 64. Mój Los
 65. Moje Katmandu
 66. Mojej krwi chcesz
 67. Mo¿esz Zdobyæ Wszystko
 68. New York State of Mind
 69. Nic nie jesteœ wart
 70. Nie Jestem Najlepsza
 71. Nie Mów Mi
 72. Nie Wiem Co Nie Wiem Kto
 73. No Quarter
 74. Nobody...
 75. Oto ja
 76. Oto ¿ycia smak
 77. Petla
 78. Pe³ni Obaw
 79. Pieprz i sól
 80. Pomó¿ mi
 81. Powiedz ile
 82. ProwadŸ mnie
 83. Przy Tobie
 84. Samotnie Spêdze Noc
 85. Spowiedz
 86. Starczy S³ów
 87. Straci³am Swój Rozs¹dek
 88. Tak mi Ciebie brak
 89. This Time
 90. To by³ sen
 91. To co Dobre
 92. To co Mo¿e Przyjœæ
 93. To ¿al ¿e ¿yjesz
 94. Why Should I
 95. Widzê Twoj¹ Twarz
 96. Wiêcej Wiêcej Wiêcej
 97. Wilczy Apetyt
 98. Woda
 99. Wszystko jest ¿artem
 100. Wyczerpana
 101. Wyrzuæ Ten Gniew
 102. Wyznanie
 103. Z Kim Chcia³byœ Byæ
 104. ZapowiedŸ
 105. Zbyt Ma³o Wiesz
 106. Zgubiony Dom
 107. Zgubi³am Swój Rozs¹dek
 108. ZnaleŸæ Si³ê
 109. ¯yjê Raz
 110. ¯yæ Coraz Pewniej
 111. Œwiat Otêpia³y