notícias musicais

top 13 artistas

top 13 musicas

album

Kult

Kult

Letras de Kult

 1. £¹czmy Siê w Pary, Kochajmy Siê
 2. 1932 - Berlin
 3. 6 Lat PóŸniej
 4. A Gdy Bêdê Umiera³
 5. A Kiedy Nic Was Nie Ochroni
 6. Ambitni Piloci
 7. Amulet
 8. Angelo Jacopucci
 9. Arahja
 10. Artyœci Niezale¿ni
 11. Axe
 12. Babilon
 13. Bal Kreslarzy
 14. Ballada O Dwóch Siostrach
 15. Bank
 16. Baranek
 17. Barrum
 18. Bliskie Spotkanie Trzeciego Stopnia
 19. Bracia
 20. Brooklyñska rada ¿ydów
 21. Celina
 22. Cham
 23. Children Know Better
 24. ChodŸ Z Nami
 25. Czarne S³oñca
 26. Czekaj¹c Na Królestwo J.H.W.H.
 27. Czterej G³upcy
 28. Dla Twojej Mi³oœci
 29. Do Ani
 30. Dolina
 31. Dom Wschodz¹cego S³oñca
 32. Dyplomata
 33. Dziewczyna Bez Zêba Na Przedzie
 34. Dziewczyna O Per³owych W³osach
 35. Dziewczyna Siê Ba³A Pogrzebów
 36. Elektryczne No¿yce
 37. Fali
 38. Forum Internetowe
 39. Gaz Na Ulicach
 40. Gdy Nie Ma Dzieci
 41. Genera³ Ferreira - Rz¹d Oficjalny
 42. Goopya Peezda
 43. Grosstanz
 44. Grzesznik
 45. Gwiazda Szeryfa
 46. Hej, Czy Nie Wiecie
 47. Henryk Wujek
 48. Historia Pewnej Mi³oœci
 49. IdŸ Przodem
 50. In¿ynierowie Z Petrobudowy
 51. Ja Wiem To
 52. Jatne
 53. Jeœli Zechcesz Odejœæ - OdejdŸ
 54. JeŸdzcy
 55. July Morning
 56. Kasta Pianistów
 57. Kazelot
 58. Keszitsen Kepet Onmagarol
 59. Knajpa Morderców
 60. Ko³ysanka Stalinowska
 61. Kochaj mnie, a bêdê Twoj¹
 62. Kocham Ciê, A Mi³oœci¹ Swoj¹
 63. Komu Bije Dzwon
 64. Komuna Mentalna
 65. Konsument
 66. Krew Boga
 67. Krew jak œnieg
 68. Królowa ¿ycia
 69. Krutkie Kazanie Na Temat Jazdy Na Maxa
 70. Kto œmie traktowaæ Ciê Ÿle
 71. Kto wie
 72. Kulcikriu
 73. Kult
 74. Kurwy Wêdrowniczki
 75. Kwaska
 76. Landy
 77. Lataj¹cy Holender
 78. Lepszych Dni Nie Bêdzie Ju¿
 79. Lewe Lewe Loff
 80. Lewy Czerwcowy (Panie Waldku Pan Siê Nie Boi)
 81. Lipcowy Poranek
 82. Londyn
 83. M³odzi Warszawiacy
 84. Maciek ja tylko ¿artowa³em
 85. Marianna
 86. MarnoϾ
 87. Mars Napada
 88. Medellin
 89. Mêdrcy
 90. Mieszkam w Polsce
 91. Mój Wydafca
 92. Na zachód
 93. Najbardziej chciany bandyta w Polsce
 94. Narodzeni Na Nowo
 95. Nie ¿yjê ponad stan
 96. Nie doros³em do swych lat
 97. Niejeden
 98. Notoryczna Narzeczona
 99. O Ani
 100. Oczy Niebieskie
 101. Odnawianie Restauracji
 102. Œmieræ Poety
 103. Ogrodzenie
 104. Oni chc¹ Ciebie
 105. Onyx
 106. Pan Pancerny
 107. Parada Wspomnieñ
 108. Park 23
 109. Pasa¿er
 110. Patrz
 111. Pe³niej
 112. Piloci
 113. Piosenka M³odych Wioœlarzy
 114. Piotr Pielgrzym
 115. Po co wolnoϾ
 116. Poligono Industrial
 117. Polska
 118. Pos³uchaj to do Ciebie
 119. Post
 120. Pot i Kreff
 121. Poznaj Swój Raj
 122. Prezydent
 123. Psalm 151
 124. Radio Tirana
 125. Rêce do Góry
 126. Religia Wielkiego Babilonu
 127. Rozmyœlania Wychowanka
 128. Rz¹d Oficjalny
 129. Salon Recreativo
 130. Samotni Ludzie
 131. Sen Bruna S.
 132. Setka Wódki
 133. Spokojnie
 134. Strange
 135. Studenci
 136. Sztos
 137. T³uszcza
 138. Tabako
 139. Tan
 140. Taniec Wielki
 141. Tata w Gestapo
 142. TDK Kaseta
 143. Totalna Militaryzacja
 144. Trzy Gwiazdy
 145. Tut
 146. Ty albo ¿adna
 147. Udana Transakcja
 148. Umar³ Mój Wróg
 149. Uwi¹d Starczy
 150. W Czarnej Urnie
 151. Wielki Taniec
 152. Wódka
 153. Wróci Wiosna, Baronowo
 154. Wspania³a Nowina
 155. Wstaæ
 156. Wys³annik
 157. Yvette
 158. Z Archiwum Polskiego Jazzu
 159. Z³odzieje w Wejherowie
 160. Zabierz Mu Wszystko
 161. Zagubi³em Siê w Mieœcie
 162. Zastanówcie Siê Sami
 163. Zgroza