notícias musicais

top 13 artistas

 1. zurzir
 2. Züriwest
 3. Zumbalanço Samba Rock
 4. Zulma Cantora
 5. Zülfü Livaneli
 6. Zucchero
 7. ZRM
 8. Zoroastro
 9. Zorica Brunclik
 10. Zona Zero
 11. Zona Ganjah
 12. Zona Fuego
 13. Zombies (Disney)

top 13 musicas

 1. Hoje
 2. Quero Lhe Falar
 3. Corri
 4. Não Tem Hora e Nem Lugar
 5. Abençoa Nossa Reunião
 6. Curtir
 7. Cumpramos os Requisitos de Deus
 8. Não os Temais!
 9. As Coisas Bonitas de Deus
 10. Declaremos as Boas Novas Eternas
 11. Ainda Existem Cowboys
 12. Eu Não Quero Amar Você
 13. Doido Pra Te Amar

album

Peja

Peja

Letras de Peja

 1. 997
 2. Arka Gdynia Rugby
 3. Bogactwo s³awa i wspania³a zabawa
 4. Boj¹ Siê Nas
 5. Bronx
 6. Brudne Myœli
 7. Byæ nie mieæ
 8. Byœ mnie nigdy wiêcej nie zapyta³
 9. Ca³y Ten Rap
 10. Chcesz Rapu
 11. Co Ciê Boli
 12. Czas Przemija
 13. Depresja Rappera
 14. Doskona³y Przyk³ad
 15. Dotknij Gdzie Chcesz
 16. Duchowo Mocny
 17. Dzieñ Zag³ady (feat Fu)
 18. Dziœ w Klubie
 19. Fturuj¹c
 20. Geneza
 21. Godzina œmierci
 22. G³ucha Noc
 23. Hip-Hop Honeys
 24. I Moje Miasto Z³¹ S³aw¹ Owiane
 25. I Nie Zmienia Siê Nic
 26. Ile Jeszcze
 27. In Flagranti
 28. Interesy
 29. IV RP (Bo to Polska)
 30. Jeden Taki Dzieñ
 31. Jest Jedna Rzecz
 32. Juz do konca tak byc musi
 33. K.O. Cham
 34. Kiedy Proszê (feat. Sandra)
 35. Kolejny Stracony Dzieñ
 36. Królowie Rytmu
 37. Kurewskie ¿ycie
 38. K³opotliwy '05
 39. Lech Poznañ
 40. Live Introduction
 41. Materialna Dziwka
 42. Mnie To Nie Zachwyca
 43. Mój Rap Moja Rzeczywistoœæ
 44. Moje Miasto Z³¹ S³aw¹ Owiane
 45. Moralny Upadek
 46. Mordecy
 47. Nie Zabijaj
 48. Nie-kocham Hip-Hop
 49. Niech Nie Zdarzy Ci Siê
 50. No co by by³o gdyby
 51. No i Co
 52. O tym co by³o i o tym co jest teraz
 53. Odpa³
 54. Ona i On
 55. Pamiêtam - Nie Zapomnê
 56. Panie
 57. Po to ¿eby
 58. Potrzebujê Go
 59. Prawda Zwyciê¿y
 60. Prawdziwy Raper K³amca
 61. PRL (Peja, Rap i Ludzie)
 62. Przemoc
 63. Pszczó³ka Maja
 64. Pup HWDP
 65. Randori
 66. Raz Siê Jest Na Dnie
 67. Reprezentuje Biedê
 68. Robiê lans
 69. Robiæ siê nie chce tylko szpanowaæ
 70. Rugbyœci
 71. Seks dragi rap
 72. SLU 3 Litery
 73. Staszica Story 2
 74. Sto Procent
 75. Styl ¿ycia Gnoja
 76. Szacunek Ludzi Ulicy
 77. Szkoła Życia
 78. Tak siê bawi SLU
 79. Taka Dolina
 80. Te rzeczy s¹ fajne
 81. Temat za Tematem
 82. To mnie nie zachwyca
 83. Trudny dzieciak
 84. Uliczna S³awa
 85. Wci¹¿
 86. WOS
 87. Wstecz (Staszica Story 3)
 88. Wysokie Schody (feat. Wysokie Napiêcie)
 89. W³aœciwy Wybór
 90. Z miastem w mieœcie
 91. Zachodnia czêœæ Polski
 92. Znikajacy Punkt
 93. Zwyk³a Codziennoœæ
 94. ¯yjê Tym Co Mam
 95. Œmieræ