notícias musicais

top 13 artistas

top 13 musicas

album

Sezen Aksu

Sezen Aksu

Letras de Sezen Aksu

 1. Ablam Aþktan Öldü
 2. Adem Olan Anlar
 3. Adý Bende Saklý
 4. Adý Menekþe
 5. Aðlamak Güzeldir
 6. Aglamak Guzeldir
 7. Ah Mazi
 8. Ahdým Olsun
 9. Akasyalar Açarken
 10. Alaturka
 11. Alev Alev
 12. Ali
 13. Allahaýsmarladýk
 14. Allahaþkýna
 15. Allahýn Varsa
 16. Arka Sokaklar
 17. Aynalar
 18. Ayrýlýklar Bitmez
 19. Ayýþýðý
 20. Aþk
 21. Aþklarý Da Vururlar
 22. Aþktan Ne Haber
 23. Bahane
 24. Bazen
 25. Belalim
 26. Belalým
 27. Ben Annemi Ýsterim
 28. Ben Dul Bir Kadýným
 29. Ben Her Babah Aþýk Olurum
 30. Ben Her Bahar Asik Olurum
 31. Ben Sevdalý Sen Belalý
 32. Beni Kategorize Etme
 33. Beni Unutma
 34. Benimle Ol
 35. Bile Bile
 36. Biliyorsun
 37. Bindokuzyüz Kýrkbeþ
 38. Bir Acý Kahvenin
 39. Bir Baþka Aþk
 40. Bir Çocuk Sevdim
 41. Bir Kuþ Uçur
 42. Bir Zamanlar Deli Gönlüm
 43. Bu Gece
 44. Býrak Beni
 45. Çile
 46. Çocuk
 47. Çocuk ve Dev
 48. Çocuklar Gibi
 49. Daðlardýr Daðlar
 50. Dansöz Dünya
 51. Davet
 52. Deðer Mi
 53. Deli Gönlüm
 54. Deli Kýzýn Türküsü
 55. Deliveren
 56. Denge
 57. Dert Faslý
 58. Dilimin Ucunda Kelimeler
 59. Dört Günlük Birþey
 60. Dua
 61. Düðün
 62. Dümtek
 63. Dusunce
 64. Düþ Bahçeleri
 65. El Gibi
 66. En Uzun Gece
 67. Erkek Güzeli
 68. Erkekler
 69. Eskidendi Çok Eskiden
 70. Farkýndayým
 71. Firuze
 72. Gamsýz
 73. Geçen Yaz
 74. Geçer
 75. Geçiyor Bizden de
 76. Gel Bana
 77. Gel Gel SarýþýNýM
 78. Gelen Gideni Aratir
 79. Gelen Gideni Aratýr
 80. Geri Dön
 81. Gidemem
 82. Gidiyorum
 83. Gidiyorum Bu Þehirden
 84. Git
 85. Gölge Etme
 86. Gözlerindeki Bulut
 87. Gözlerine Göz Deðmiþ
 88. Gül
 89. Güllerim Soldu
 90. Gülümse
 91. Gun Gelir
 92. Gün Gelir
 93. Güngörmemiþler
 94. Hadi Bakalým
 95. Hani
 96. Hasret
 97. Hata
 98. Hayat Sana Teþekkür Ederim
 99. Haydi Söyle
 100. Haydi Þansým
 101. Hayýr
 102. Hazan
 103. Helal Ettim Hakkýmý
 104. Her Þeyi Yak
 105. Her&Thorn;Eyi Yak
 106. Herkes Yaralý
 107. Homini, Pufidi, Tumba
 108. Hoþ Geldin
 109. Hoþgörü
 110. Hükümsüz
 111. Hýrdellez
 112. Icime Sinmiyor
 113. Ikinci Bahar
 114. Kaç Yýl Geçti Aradan
 115. Kaçýn Kurasý
 116. Kaderim
 117. Kahpe Kader
 118. Kalaþnikof
 119. Kalbim Ege'de Kaldý
 120. Kalp Unutmaz
 121. Kapalýyýz [Kývanch K. Mix]
 122. Karam
 123. Kardelen [Club Mix]
 124. Kardelen [Kývanch K. Mix]
 125. Kasým Yaðmurlarý
 126. Kavaklar
 127. Kaybolan Yillar
 128. Kaybolan Yýllar
 129. Kendi Kendime
 130. Keskin BýçAk
 131. Keþke
 132. Kime Kalmýþ Bu Dünya
 133. Kolay Deðil
 134. Kolay Değil
 135. Köprü
 136. Küçüðüm
 137. Küçük Yaz Çiçeði
 138. Kusura Bakma
 139. Kýnalý Kuzum
 140. Kýran Kýrana
 141. Kýþ Masalý
 142. La Ýlane Ýllallah
 143. Le Le Le
 144. Lunapark
 145. Masum Deðiliz
 146. Minik Serce
 147. Namus
 148. Ne Aðlarsýn
 149. Ne Kavgam Bitti Ne Sevdam
 150. Neredesiniz
 151. Neye Yarar
 152. Nihayet
 153. O Sensin
 154. O-kudum-da
 155. Oh Oh
 156. Okudumda
 157. Oldu Mu
 158. Olmaz Olsun
 159. Olmaz Ýlaç
 160. Ölürsem Yazýktýr
 161. Onu Alma Beni Al
 162. Onursuz Olmasýn Aþk
 163. Oyalanma
 164. Periþaným Þimdi
 165. Piþman Olduðun Zaman
 166. Rakkas
 167. Ruhuma Asla
 168. Rumeli Havasý
 169. Sarý Odalar
 170. Sarýþýným
 171. Savaþma Seviþ Benle
 172. Sen
 173. Sen AðLama
 174. Seni Gidi Vurdumduymaz
 175. Seni Kimler Aldý
 176. Seni Yerler
 177. Seni Ýstiyorum
 178. Sensiz Ýçime Sinmiyor
 179. Sensizim
 180. Silemezler Gönlümde
 181. Sizi
 182. Son Bakýþ
 183. Son Sardunyalar
 184. Sonbahar
 185. Söyle Kimsin
 186. Su Gibi
 187. Sude
 188. Sultan Süleyman
 189. Sürüklüyorum Çaresizliðimi
 190. Sýzý
 191. Tanrý Ýstemezse
 192. Tebdil-i Mekan
 193. Tenna
 194. TüKeneceðIz
 195. Tutsak
 196. Tutuklu
 197. Unut
 198. Ünzile
 199. Uzaklarda Bir Çizgide
 200. Uzun Lafýn Kýsasý
 201. Var Git Turnam
 202. VazgeçTim
 203. Yak Bir Sigara
 204. Yaktýlar Halim'imi
 205. Yalancý
 206. Yalancý Dünya
 207. Yalnýz Kullar
 208. Yalnýzca Sitem
 209. Yalnýzlýk Senfonisi
 210. Yanmýþým Sönmüþüm Ben
 211. Yarasý Saklým
 212. Yaz
 213. Yaþanmamýþ Yýllar
 214. Ýçime Sinmiyor
 215. Yeniliðe Doðru
 216. Yeter
 217. Yine mi Çiçek
 218. Ýki Gözlüm
 219. Ýkili Delilik
 220. Ýlk Gün Gibi
 221. Ýnce Mevzu
 222. Yola Çýkmalý
 223. Yorgun Aksamlar
 224. Yorgun Akþamlar
 225. Ýstanbul Hatýrasý
 226. Ýstanbul Ýstanbul Olalý
 227. Yýllar Sonra
 228. Zalim
 229. Zavallý Bir Gece
 230. Zelzele
 231. Zor Yýllar
 232. Þanýma Ýnanma
 233. Þarký Söylemek Lazým
 234. Þen Þarký
 235. Þimal Yýldýzý
 236. Þinanay
 237. Þöyle Yürekli Bir Sevda
 238. Þu Saniye